Dizayn

Konsept aşamasında belirlenen dizayn kriterleri dikkate alınarak oluşturulan daha detaylı dizayn aşamasına geçilir ve bu aşamada kütlesel ve mekansal olarak projeye ait tüm kriterler orataya çıkar . Projeyi içeren değişik fonksiyonlara ilişkin mimari ve mühendislik faktörleri de dikkate alınarak oluşturulacak ürün ile ilgili 2 boyutlu (şematik plan&kesitler) ve 3 boyutlu çalışmalar yapılarak müşterinin onayı alındıktan sonra Projelendirme aşamasına geçilir. Bu aşamada proje kapsamındaki her farklı mahal tipine ilişkin mimari olarak yer, duvar ve tavan kaplama malzemeleri , aydinlatma ve diğer mühendislik sistemlerinden mimariyi etkileyen tüm ana  kararları ve kontrat kapsamina bağlı olarak cephe malzemeleri müşteri ile mutabık kalınarak belirlenir.

Bu aşamada yapacağımız çalışmalarda mimarın yanında statik,mekanik, elektrik mühendisleri de prosese dahil olarak ana koordinasyon kararları alınır ve daha detaylı çalışmalara başlamak üzere bir sonraki aşamaya geçilir.