GALİP ARCHITECTS

DİZAYN PROSESLERİ

  • Mutabakat
  • Fikir & Konsept
  • Dizayn
  • Projelendirme

İşe başlamadan önce müşterilerimizle bir toplantı yaparak yeni yapılacak dizayn ile ilgili beklentileri ve gerksinmelerini tespit edip dizaynı ilgilendirecek olan ana prensipler üzerinde mutabık kaldıktan sonra bir sonraki aşamaya geçilir.

Dizayn yapılacak olan alan ile ilgili olarak fonksiyonel ,fiziksel ,çevresel ,  tarihsel faktörler ile ilgili tespitler yapıldıktan sonra bir sunum hazırlanır ve müşterinin beklentilerini maksimum seviyede karşılayacak dizayn kriterleri oluşturulduktan sonra bir sonraki aşamaya geçilir.

Konsept aşamasında belirlenen dizayn kriterleri dikkate alınarak oluşturulan daha detaylı dizayn aşamasına geçilir ve bu aşamada kütlesel ve mekansal olarak projeye ait tüm kriterler orataya çıkar . Projeyi içeren değişik fonksiyonlara ilişkin mimari ve mühendislik faktörleri de dikkate alınarak oluşturulacak ürün ile ilgili 2 boyutlu (şematik plan&kesitler) ve 3 boyutlu çalışmalar yapılarak müşterinin onayı alındıktan sonra Projelendirme aşamasına geçilir. Bu aşamada proje kapsamındaki her farklı mahal tipine ilişkin mimari olarak yer, duvar ve tavan kaplama malzemeleri , aydinlatma ve diğer mühendislik sistemlerinden mimariyi etkileyen tüm ana  kararları ve kontrat kapsamina bağlı olarak cephe malzemeleri müşteri ile mutabık kalınarak belirlenir.

Bu aşamada yapacağımız çalışmalarda mimarın yanında statik,mekanik, elektrik mühendisleri de prosese dahil olarak ana koordinasyon kararları alınır ve daha detaylı çalışmalara başlamak üzere bir sonraki aşamaya geçilir.

Dizayn aşamasında netleştirilmiş ana prensip kararlara istinaden tüm mimari , statik , mekanik ve elektrik ruhsat ve uygulama projeleri mimarın koordinasyonu ile bu aşamada gerçekleştirilir ve ilgili resmi makamlardan proje onayları alınır.

Mimari olarak kat planları , bina kesitleri , cephe görünüşleri , cephe  sistem detayları , nokta detaylari , mahal ve kapı listeleri oluşturulur ve kontrat kapsamina bağlı olarak metraj hesabı yapılarak projeler işverene teslim edilir.